Tlf: 2424 1482          insekta@email.dk

Rotter

Er skaden sket og du har konstateret rotter i dit hjem, virksomhed eller omgivelser, er det meget vigtigt du tager action på problemet øjeblikkeligt og underretter din kommune om problemet.

 

Information

Rotter kan være årsag til smitsomme og dødelig sygdom overført fra urin og ekskrementer.

Rotte bekæmpelse

Er skadet sket, kan vi tilbyde at:

  • Kortlægge omfanget af angrebet
  • Artsbestemme (mus eller rotter)
  • Er problemet mus, kan vi tilbyde en sikker og fornuftig bekæmpelse med elektriske fælder og andet.
  • Op følge og kontrollere indtil problemet er løst.
  • Aflevere et fyldest gørende rapporterings system

Forebyggende foranstaltninger og rådgivning tilbydes.

Kontakt os for bekæmpelse, service aftale, eller mere information på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon: 24 24 14 82

 

Rotter i beboelser

Rotter i beboelser

Drejer det sig om rotter i beboelser eller andre former for arbejds- eller opholdsrum, må sagen gribes an på en anden måde. Man skal aldrig bruge gift på sådanne steder, for resultatet er så godt som givet en ulidelig stank af døde rotter og i tilgift en vrimmel af maddiker og spyfluer.

Man skal i stedet finde frem til, hvor rotterne er kommet ind i huset og få rettet fejlen, der ofte skyldes en fejl i afløbssystemet, og så fange rotterne i fælder. Nøjes man bare med at slå rotterne ihjel, kan man roligt regne med, at det ikke vil vare længe, før der dukker nye op, og så kan man begynde helt forfra.

 

Rotter under gulvet

Rotter under gulvet

Rotterne kan trænge ind gennem ødelagte ventilationsriste eller defekte eller åbne kældervinduer. I langt de fleste tilfælde viser det sig dog, at problemet stammer fra fejl ved afløbene fra husets køkken, bad eller wc. Nogle gange kan man ligefrem mærke kloaklugt på grund af fejlen, men mange gange er det kun rotternes rumsteren, som fortæller, at der er noget galt. Her vil rottebekæmperen i mange kommuner f.eks. ved hjælp af røgpatroner kunne hjælpe med at finde frem til, hvor fejlen er, så man undgår at brække gulvet op de forkerte steder; ellers må man have fat i en aut. kloakmester og eventuelt få afløbene efterset med kloak-tv.

Hvis man har en forsikring, der dækker for skjulte rørskader, skal man, inden man går i gang med reparationen, kontakte sit forsikringsselskab om sagen. Ellers kan man risikere, at det nægter at betale. Forsikringen dækker normalt kun selve afløbsreparationen, ikke eventuelle følgeskader, som f.eks. ødelagt isolering. Ved opgravning og reparation forsvinder rotterne i mange tilfælde ned i kloakken, hvor de kom fra, men er der nogen tilbage, må man tage dem i fælder. Hvis det viser sig, at miseren skyldes byggesjusk, bør man sikre sig, at dette kan dokumenteres ved en eventuel senere retssag over for det ansvarlige firma - hvis det da stadig findes. I princippet bliver erstatningskrav, hvad angår byggesjusk, aldrig forældede.

 

Rotter på loftet

Rotter på loftet

Rotter kan være kommet op på loftet ved at klatre på læmure eller ved nedløbsrør. Det sker ret ofte, at de klatrer op ad espalierplanter, som er groet helt op til tagkanten - og det klares ved at skære planterne godt tilbage. I parcelhuse stammer rotter på loftet hyppigst fra kloakken, idet de er trængt derop gennem det udluftningsrør, som fra kloakken fører op over taget. Det kan skyldes ukorrekt montering, men mange gange kravler rotterne ud af selve rørmundingen på taget og derfra via tagrenden ind på loftet. Det sidste klares ved at sætte en ståltrådskugle fast i åbningen eller endnu simplere ved med ståltråd at binde en stump kyllingenet fast over hullet på udluftningsrøret. Også på loftet er det naturligvis fælder og ikke gift, man skal bruge.

 

Rotter i haven

Rotter i haven

Rotter uden for huset kan være strejfrotter, som holder til i udhus, brændestak eller kompost, og de lever tit højt på det foder, der er lagt ud til havens fugle. Det klares normalt nemt af kommunens giftudlægger, når man bare sørger for, at der ikke er andet end giften at æde for rotterne. Men også her stammer de tit fra kloakken. Det kan vise sig ved, at jorden - tilsyneladende uden grund - synker oven over kloakledningen og ved, at der hele tiden på de samme steder dukker huller op, uden at der ligger opskrabet jord omkring dem.

Her er reparation også det første, man skal have foretaget, og gerne inden rotterne finder ind i huset langs med rørene.

Vi kører på hele Sjælland, Odense og Århus med omegns kommunerne.


Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Køge

Vandstjernevej 34,
4600 Køge

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Aarhus

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

København

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Bliv ringet op *skal udfyldes

Please let us know your name.
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
er hurtig, diskret og effektiv. Kontakt os altid for rådgivning mm.