Tlf: 2424 1482          insekta@email.dk

Skadedyrskontrol

Effektiv skadedyrkontrol er et særdeles vigtigt aspekt i en hvilken som helst levnedsmiddel virksomheds hygiejneprogram, eller blot på en sådan måde at selve bekæmpelsen udføres effektivt, men også (og måske endda fortrinsvis) vedrørende de forebyggende rutiner.

Det er Insektas absolutte erfaring, at et effektivt forebyggende program bør involvere både udefra kom­mende specialister (Insekta), men også i høj grad virksomhedernes eget personale for at højne hygiejnen på virksomheden og få de omkostningsmæssige aspekter vedrørende reklamationer ned på et accepta­belt niveau.

Information

Det omkostningsmæssige aspekt skal normalt udredes på følgende 4 områder:

 • Ødelagte rå- og færdigvarer og emballager
 • Tabt produktions- og oprydningstid
 • Reduceret goodwill og reklamationsbekostning
 • Fjerne skadedyrsangrebet når det først er brudt ud

Insektas bekæmpelsessystem omfatter følgende inspektions behandlingsforhold:

 • Rotter og mus
 • Kakerlakker, fårekyllinger, myrer og andre kravlende insekter
 • Skadedyr i lagrede varer f.eks. møl-, møllarver, kornbiller og andre biller
 • Flyvende insekter
 • Fugle

samt det generelle hygiejneniveau ved:

 • Produktionsområder, lagerområder
 • Råvarematerialer, emballager
 • Færdigvarer, returvarer
 • Tag, loftskonstruktioner
 • Vægge (hvor disse er itu) og hulrum
 • Kantine, kontorer, toiletter, omklædning
 •  og ikke mindst udvendigt langs sokkel og ved fast hegn i skel
 • samt ved affaldsarealer

Opstilling af fælder og detektorer med attractant/Feromoner, samt jetsystem kan dække hele virk­somheden (eksterne såvel som interne arealer): Jetsystem og detektorer dog kun intern.

Formål med inspektionerne og rutinerne

Formål med inspektionerne og rutinerne

Det direkte formål med inspektionerne og rutinerne er:

 • At identificere og rapportere et hvilket som helst spor efter skadedyr
 • At definere og gennemføre de nødvendige handlinger for at fjerne det pågældende skadedyrangreb
 • At efterse og datomærke de permanente opstillede fælder/detektorer, samt samtidig om nødven­digt udskifte lokkemidler og pesticider
 • At gøre opmærksomhed på enhver mulighed for hygiejneforbedringer som vil reducere det poten­tielle skade dyr problem
 • At rapporter således vil indeholde forslag angående rengøring - oprydning - lagre (også vedrørende       råmaterialer, emballager, maskiner der ikke længere benyttes,færdigvarer etc.
 • At området som sådan, det vil sige, bygningens indretning og udstyr, bygningens udformning - med henblik på skadedyre­nes mulighed for indtrængning/gemmesteder, affaldssystemter, samt forhold ved skel og omkringliggende arealer.

 

I praksis

I praksis

Der vil blive etableret inspektionslister, der totalt dækker virksomhedens grundstykke med bygnin­gerne. Oversigtstegning med sektioner og lokaler som de er opdelt i. Check listerne vil desuden inde­holde disse oplysninger:

 • Alle arealer/lokaler, hvor der skal ske inspektion vil være indikeret
 • Antal, type og placering af fælder er angivet på område/lokale, sammen med fældens nummer.
 • Oplysning om det sidste konstaterede angreb

Insekta udfører rutineinspektioner samt de nødvendige behandlinger med 8 ugers interval. Sidelø­ben­de hermed kan der være behov for yderligere kontrol/behandlingsaktiviteter, hvis der bliver tilført et parti angrebet råvare, eksempelvis med frysning/gasning. Efter hvert besøg drøftes checklister samt rapporter for følgende detaljer:

 • Facts vedrørende eventuelle skadedyrangreb
 • Specificering af hvilke forholdsregler virksomheden og Insekta gennemfører, hvornår og hvordan forslag til hvorledes man undgår gentagelser, f.eks. vedrørende bygningers beskaffenhed, opryd­ning, rengøring, indretningsmæssige ændringer, områder der ikke blev inspiceret, forhindringer etc.
 • Der vil til selve bekæmpelsen kun blive anvendt godkendte og registrerede pesticider.

Insektas effektive skadedyrkontrol skal betragtes som en investering, der som enhver anden fore­byggende indsats naturligvis først er lønsum efter en indkøringsperiode.

 

Vi kører på hele Sjælland, Odense og Århus med omegns kommunerne.


Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Køge

Vandstjernevej 34,
4600 Køge

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Aarhus

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

København

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Bliv ringet op *skal udfyldes

Please let us know your name.
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
er hurtig, diskret og effektiv. Kontakt os altid for rådgivning mm.