Tlf: 2424 1482          insekta@email.dk

Fugleinfluenza

Hvis du finder en død eller syg vild fugl, skal du kontakte din lokale fødevareregion i åbningstiden og indberette dit fund.

Hvis du finder en død eller syg vild fugl, skal du kontakte din lokale fødevareregion i åbningstiden og indberette dit fund. Læs herunder hvilke fund Fødevarestyrelsen ønsker at få besked om.

Information

Hvis du støder på døde eller syge vilde fugle i naturen, er Fødevare-styrelsen meget interesseret i at få besked om dit fund, hvis det drejer sig om følgende typer:

  • Vandfugle
  • Rovfugle
  • Husskade

Disse typer fugle har særlig interesse i forhold til Fødevarestyrelsens overvågning for fugleinfluenza. Hvilke arter, der specifikt er tale om, kan ses på denne side nederst.

Normalt at fugle dør i naturen
Det er helt normalt, at fugle dør i naturen pga. fødemangel, kulde eller af andre årsager. Derfor skal Fødevarestyrelsen ikke have besked om alle fund af syge eller døde fugle, men kun om dem, som er relevante for overvågningen for fugleinfluenza.

Du behøver derfor ikke at give Fødevarestyrelsen besked om døde småfugle, fx solsorte, finker m.v., fra haven. Olieindsmurte eller trafikdræbte fugle er ikke egnede til undersøgelse.

Fugle, som sendes ind til undersøgelse, skal være døde for nyligt - helst inden for to dage, og fjerdragten skal være intakt. Som regel kan man se på fuglen, om den har ligget et stykke tid i naturen.

Et kadaver af en fugl kan ikke undersøges, hvis det har ligget længe og er begyndt at gå opløsning. Det samme gælder olieindsmurte eller trafikdræbte fugle.

Lad fuglen ligge - og ring til fødevareregionen
Hvis du finder en død eller syg vild fugl, skal du lade den eller dem ligge. Sørg for at have en nøjagtig beskrivelse af stedet, hvor du har fundet fuglen, og ring derefter til din lokale fødevareregionen i åbningstiden og giv besked om fundet.

Fødevareregionen vurderer dit fund
Fødevareregionen vil herefter vurdere dit fund og afgør, om fuglen eller fuglene skal undersøges for fugleinfluenza.

Resultater af undersøgelserne
Fødevarestyrelsen offentliggører prøveresultater af vildfugleovervågningen. Se resultaterne her:

Sådan fjerner du selv en død fugl
Hvis du finder en død fugl, som Fødevarestyrelsen ikke skal have besked om, og du ønsker at fjerne den, så undgå at komme direkte i kontakt med fuglen eller dens ekskrementer. Brug engangshandsker eller saml den op med en plastikpose. Læg fuglen i plastikposen og luk posen. Smid posen i skraldespanden sammen med den almindelige dagrenovation. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe. Kun voksne bør håndtere døde fugle.

Liste over fuglearter af interesse

Nr. Videnskabeligt navn Almindeligt anvendt navn
1. Accipiter gentilis Duehøg
2. Accipiter nisus Spurvehøg
3. Anas acuta Spidsand
4. Anas clypeata Skeand
5. Anas crecca Krikand
6. Anas penelope Pibeand
7. Anas platyrhynchos Gråand
8. Anas querquedula Atlingand
9. Anas strepera Knarand
10. Anser albifrons albifrons Blisgås (europæisk underart)
11. Anser anser Grågås
12. Anser brachyrhynchus Kortnæbbet gås
13. Anser erythropus Dværggås
14. Anser fabalis Sædgås
15. Ardea cinerea Fiskehejre
16. Aythya ferina Taffeland
17. Aythya fuligula Troldand
18. Branta bernicla Knortegås
19. Branta canadensis Canadagås
20. Branta leucopsis Bramgås
21. Branta ruficollis Rødhalset gås
22. Bubo bubo Stor hornugle
23. Buteo buteo Musvåge
24. Buteo lagopus Fjeldvåge
25. Cairina moschata Moskusand
26. Ciconia ciconia Hvid stork
27. Circus aeruginosu Rørhøg
28. Cygnus columbianus Pibesvane
29. Cygnus cygnus Sangsvane
30. Cygnus olor Knopsvane
31. Falco peregrinus Vandrefalk
32. Falco tinnunculus Tårnfalk
33. Fulica atra Blishøne
34. Larus canus Stormmåge
35. Larus ridibundus Hættemåge
36. Limosa limosa Stor kobbersneppe
37. Marmaronetta angustirostris Marmorand (findes ikke i DK)
38. Mergus albellus Lille skallesluger
39. Milvus migrans Sort glente (sjælden i DK)
40. Milvus milvus Rød glente
41. Netta rufina Rødhovedet and
42. Phalacrocorax carbo Skarv
43. Philomachus pugnax Brushane
44. Pica pica Husskade
45. Pluvialis apricaria Hjejle
46. Podiceps cristatus Toppet lappedykker
47. Podiceps nigricollis Sorthalset lappedykker
48. Porphyrio porphyrio Sultanhøne (findes ikke i DK)
49. Tachybaptus ruficollis Lille lappedykker
49. Vanellus vanellus Vibe

Fugleinfluenza er en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Sygdommen kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent.

Influenza A-virus inddeles i to grupper på grundlag af deres evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle:

  • Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der kan medføre en meget høj flokdødelighed.
  • Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ.

Mere information?

Læs mere omkring fugleinfluenza på  www.foedevarestyrelsen.dk


Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Køge

Vandstjernevej 34,
4600 Køge

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Aarhus

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

København

Tlf.: 24241482
insekta@insekta.dk

Bliv ringet op *skal udfyldes

Please let us know your name.
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.
er hurtig, diskret og effektiv. Kontakt os altid for rådgivning mm.